E8b152e1 1596 43a6 9855 16c92fa514fb

Thẻ: ký hiệu ngày sản xuất và hạn sử dụng