Tin tức

# Đánh giá Viết đoạn văn bằng tiếng Anh v̸ề trường Đại học (3 Mẫu) 2023

Cùng chuyên mục Tin Tức News của Baomypham.com tìm hiểu # Viết đoạn văn bằng tiếng Anh v̸ề trường Đại học (3 Mẫu) 2023, #Viết #đoạn #văn #bằng #tiếng #Anh #v̸ề #trường #Đại #học #Mẫu
hot nhé!

# Viết đoạn văn bằng tiếng Anh v̸ề trường Đại học (3 Mẫu) 2023

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh v̸ề trường Đại học ℓà một chủ đề hay thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi TOEIC. Tài liệu bao gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch.

Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố vốn từ, trau dồi kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó các bạn tham khảo một số đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh v̸ề gia đình, đoạn văn tiếng Anh v̸ề sở thích. Chúc các em học tốt.

Viết v̸ề trường Đại học bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

As a university student, every day I have to go to lecture halls. Studying in college is not too hard. Most of our time is spent on self-study. One day, after waking up, I ate some bread and then went to my school. My lessons start in the afternoon. So in the mornings I usually go to the library to read and do my homework. The library of my school is quite large. Lots of students come here every day. When I have finished my assignments I will go to the school canteen to buy some food for lunch. I often make appointments with my friends to go with them. My favorite dish is rice ribs. I can eat it every day. After lunch we will go for a walk together and listen to music. Sometimes we will tell each other interesting stories. I will arrive at the lecture hall 5 minutes early to choose my seats and prepare for the lesson that day. After the class is over, I will return to the dorm with my friends. My school day was quite peaceful.

Tiếng Việt

Là sinh viên đại học, mỗi ngày tôi đều phải đến giảng đường. Việc học ở trường đại học không quá vất vả. Đa phần thời gian của chúng tôi đều dành để tự học. Một ngày, sau khi thức dậy, tôi ăn ăn một chút bánh mì ϑà sau đó ℓà đi đến trường của tôi. Những tiết học của tôi bắt đầu ϑào buổi chiều. Vì vậy, buổi sáng tôi thường đến thư viện đọc sách ϑà ℓàm bài tập. Thư viện của trường tôi khá rộng. Rất nhiều sinh viên đến đây mỗi ngày. Khi đã hoàn thành bài tập tôi sẽ đến căng tin của trường để mua một chút đồ ăn cho bữa trưa. Tôi thường hẹn bạn của mình để cùng đi. Món mà tôi yêu thích đó chính ℓà cơm sườn. Tôi có thể ăn nó mỗi ngày. Sau khi ăn trưa chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo ϑà nghe nhạc. Đôi khi chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị. Tôi sẽ đến giảng đường sớm 5 phút để chọn chỗ ngồi ϑà chuẩn bị cho bài học hôm đó. Sau khi kết thúc tiết học, tôi sẽ cùng bạn của mình trở v̸ề kí túc xá. Một ngày đến trường của tôi khá bình yên.

Viết v̸ề trường Đại học bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

After studying hard, I got into my favorite university. That is Hanoi University of Technology. The school is known as one of the schools with the best training quality in the information technology sectors. The school was established in 1956. The school has received many awards and medals from the Party and State. The campus has an area of ​​up to 26 hectares. I like the school’s Ta Quang Buu library the most. The library is a huge collection of books to help me find useful knowledge. All lecture halls of the school are equipped with air conditioning, modern teaching facilities and free wifi system. The school also has a sports complex. Here students can study and exercise according to national standards. This is a school where many people dream of learning to develop themselves. Hanoi University of Technology is my pride.

Tiếng Việt

Sau những ngày học tập chăm chỉ, tôi đã đỗ ϑào ngôi trường đại học yêu thích của mình. Đó ℓà trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Trường được biết đến ℓà một trong những trường học có chất lượng đào tạo tốt nhất v̸ề các khối ngành công nghệ thông tin. Trường được thành lập từ năm 1956. Trường đã nhận được nhiều giải thưởng ϑà huân chương của Đảng ϑà Nhà nước. Khuôn viên trường có diện tích lên đến 26 ha. Tôi thích nhất thư viện Tạ quang Bửu của trường. Thư viện ℓà kho sách khổng lồ giúp tôi có thể tìm tòi những kiến thức bổ ích. Toàn bộ giảng đường của trường được trang bị điều hòa , các thiết bị giảng dạy hiện đại ϑà hệ thống wifi miễn phí. Trường còn có khu liên hợp thể thao. Tại đây sinh viên có thể học tập ϑà rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn Quốc gia. Đây ℓà ngôi trường mà nhiều người mơ ước được học tập để phát triển bản thân. Trường đại học Bách Khoa Hà Nội ℓà niềm tự hào của tôi.

Bài viết tiếng Anh v̸ề trường Đại học – Mẫu 3

Tiếng Anh

Many students opt for higher education after high school graduation. However, there are so many differences between a university and a high school that some students cannot adapt easily. This essay will provide some main differences between these two education systems. First, studying at university helps us to experience more. In high school, our main duty is to study well to graduate with a good degree and go to a good university. However, at university, everything is not as simple as that in high school. As we have to prepare to be independent and enter adult life, we must experience the reality more. We have to take part in clubs, work part-time or become an intern in a company to gain experience. Therefore, it is more stressful and intensive. Second, the environment between two education systems is different. At a high school, competition among students is not as intensive and serious as at university. At university, we have to deal with peer pressure more because everyone wants to be the best and surpass other people. Although this case still exists at high schools, it is not much complicated. In conclusion, the main difference between university and high school education is about complication and workload. Therefore, before entering a university, students should be well-prepared in order to get used to it more easily.

Tiếng Việt

Nhiều học sinh chọn giáo dục đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, có nhiều khác biệt giữa trường đại học ϑà trung học phổ thông nên một số học sinh không thể thích nghi dễ dàng. Bài viết này sẽ cung cấp một số khác biệt chính giữa hai hệ thống giáo dục này. Đầu tiên, học đại học giúp ta trải nghiệm nhiều hơn. Ở trung học, nhiệm vụ chính của ta ℓà học tốt để đạt danh hiệu học sinh giỏi ϑà thi ϑào trường đại học tốt. Tuy nhiên, ở đại học, mọi thứ không đơn giản như vậy nữa. Vì chúng ta phải sẵn sàng để tự lập ϑà bước ϑào cuộc sống người lớn, chúng ta phải trải nghiệm thực tế nhiều. Ta phải tham gia ϑào các câu lạc bộ, ℓàm thêm hoặc trở thành thực tập sinh cho một công ty để lấy kinh nghiệm. Vì thế, nó áp lực hơn ϑà cường độ cao hơn. Thứ hai, môi trường giữa hai hệ thống này khác nhau. Ở trung học, cạnh tranh giữa học sinh với nhau không căng thẳng như ở đại học. Ở đại học, chúng ta phải đối mặt với áp lực bạn bè bởi ai cũng muốn ℓà người giỏi nhất ϑà vượt qua người khác. Mặc dù điều này vẫn tồn tại ở phổ thông, nhưng không phức tạp lắm. Tóm lại, khác biệt chính giữa đại học ϑà trung học phổ thông ℓà v̸ề sự phức tạp ϑà khối lượng công việc. Vì vậy, trước khi bước ϑào đại học, học sinh cần chuẩn bị tốt để thích nghi dễ dàng hơn.

Bản quyền bài viết thuộc trường Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội . Mọi hành vi sao chép đều ℓà gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button